Regulamin www.expandor.pl W niniejszym regulaminie zawarte są zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.expandor.pl, zwanym dalej Sklepem.

Zamówienia

- Firma Expandor Poland Sp.zo.o.

Krs nr  0000846392

Nip 6372210725

z siedzibą w Olkuszu Ul.Króla Każimerza Wielkiego 34/4, prowadzi sprzedaż towarów dostępnych i opisanych na stronie internetowej: www.expandor.pl za jej pośrednictwem oraz na podstawie zgłoszeń dokonywanych telefonicznie.

- Kupujący dokonują zamówień za pośrednictwem strony internetowej po zarejestrowaniu się, podając następujące dane:

 • imię i nazwisko/ dane firmy do faktury

 • adres dostawy, 

 • adres e-mail na który przekazywana jest korespondencja ze Sklepu, 

 • nr telefonu kontaktowego.

- Kupujący w zamówieniu określa:

 • rodzaj i ilość towaru,

 • formę płatności,

 • sposób wysyłki.

- Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną.

 • Kupujący może dokonać zmiany danych w złożonym zamówieniu do momentu jego realizacji, przekazując je drogą elektroniczną wyłącznie z adresu e-mail podanego przy rejestracji. Ewentualne koszty powstałe w wyniku wprowadzenia zmian po tym terminie ponosi Kupujący.

 • Zamówienia obsługiwane są w godzinach pracy sklepu, tj.:
  od pon. do pt. w godz. 10.00 - 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia przez stronę internetową przyjmowane są przez całą dobę, 365 dni w roku, z wyłączeniem ewentualnych przerw związanych z usterkami technicznymi.

 • Kupujący składając zamówienie zawiera umowę kupna-sprzedaży z firmą Expandor Poland Sp.zo.o., która potwierdzana jest poprzez paragon lub fakturę VAT dołączaną do przesyłki.

 • Zamówienia są realizowane niezwłocznie po otrzymaniu płatności na konto bankowe firmy Expandor Poland Sp.zo.o. za zamówiony towar wraz z kosztem przesyłki kurierskiej lub pocztowej.

 • W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem dokonywaną przy odbiorze przesyłki, firma Expandor Poland Sp.zo.o. zastrzega sobie możliwość zrealizowania zamówienia po jego telefonicznym potwierdzeniu oraz możliwością wystąpienia z żądaniem zapłaty zaliczki o wartości do 20% zamawianego towaru.

 • W przypadku potrzeby uzyskania natychmiastowej wysyłki prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia w celu potwierdzenia terminu dostawy.

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest posiadanie towaru na magazynie firmy Expandor Poland Sp.zo.o. lub u jego dostawców. W przypadku braków towaru na magazynie lub u dostawców firmy Expandor Poland Sp.zo.o przez okres co najmniej 14 dni, firma Expandor Poland Sp.zo.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie przewidzianym do realizacji zamówienia. Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną, a dyspozycja zwrotu płatności za anulowane zamówienie zostanie dokonana na konto Kupującego najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu uzyskania przez Sklep potwierdzenia rezygnacji z zamówienia.

 • W przypadkach braku zamówionego towaru w magazynie Sklepu lub u jego dostawców czas realizacji może ulec wydłużeniu do 14 dni. W takim przypadku firma Expandor Poland Sp.zo.o. najpóźniej po 7 dniach od otrzymania zamówienia poinformuje o tym fakcie Kupującego, podając przewidywany termin dostawy. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego proponowanego terminu dostawy może On odstąpić od zamówienia. Firma Expandor Poland Sp.zo.o. zobowiązuje się do dokonania zwrotu zapłaty za anulowane zamówieniem na konto Kupującego najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu uzyskania potwierdzenia rezygnacji z zamówienia.

 • Wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu możliwe w terminie do 14 dni od daty jego wystawienia dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą oraz do 14 dni od daty wystawienia dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, pod warunkiem dostarczenia paragonu do siedziby firmy Expandor Poland Sp.zo.o. w wymaganym terminie.

 

Płatności

- Sklep udostępnia następujące formy płatności:

 • płatność za pobraniem, uiszczana pracownikowi firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki

 • przelew elektroniczny, bankowy lub pocztowy dokonany po złożeniu zamówienia na konto

Wysyłka

- Towary ze sklepu wysyłane są poprzez firmy kurierskie współpracujące z firmą Expandor Poland Sp.zo.o.

 • Sposób dostarczenia przesyłki określony jest przez regulaminy firm kurierskich oraz Pocztę Polską znajdujące się na ich stronach internetowych

 • Towary wysyłane są na adres Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej Sklepu.

 • Jeżeli adres dostawy jest inny niż podany w formularzu rejestracyjnym, prosimy o jego podanie w trakcie składania zamówienia lub przesłanie e-mailem na adres: biuro@expandor.pl

 • W przypadku wysyłki na błędny adres dostawy wynikającej z braku informacji od Kupującego, koszty transportu za ponowną wysyłkę ponosi Kupujący. 

 • Po przekazaniu przesyłki do firmy kurierskiej Sklep wysyła na adres e-mail Kupującego potwierdzenie nadania wysyłki wraz z nr listu przewozowego, który umożliwia śledzenie przesyłki ( usługi udostępnione na stronach internetowych firm kurierskich).

 • Za datę wysyłki firma Expandor Poland Sp.zo.o. uznaje datę przekazania przesyłki do firmy kurierskiej, co zostaje potwierdzone na kopii listu przewozowego.

 • Od momentu przekazania przesyłki do firmy kurierskiej firma Expandor Poland Spz.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia przesyłki do Kupującego.

 • W przypadku nie otrzymania przesyłki przez Kupującego w przeciągu 3 dni roboczych od momentu uzyskania potwierdzenia nadania wysyłki, Kupujący proszony jest o bezzwłoczne złożenie reklamacji do:

 • firmy kurierskiej, zgodnie z procedurą reklamacyjną firmy kurierskiej podaną na stronie internetowej i podając nr listu przewozowego,

 • do Sklepu drogą elektroniczną. Sklep w imieniu Kupującego bezzwłocznie złoży reklamacje do firmy kurierskiej oraz poinformuje Kupującego o planowanym terminie dostawy lub w przypadku zaginięcia przesyłki w firmie kurierskiej o proponowanym sposobie rozwiązania reklamacji.

 • Przy częściowej realizacji zamówienia wynikającej z braków w asortymencie Sklepu koszty transportu naliczane są jeden raz.

Ceny

- Towary w sklepie podawane są w złotych polskich i obowiązują do momentu złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen w każdym momencie bez podawania przyczyny.

Gwarancje, zwroty, reklamacje

- Sklep oferuje wyłącznie fabrycznie nowe towary.

- Ograniczenie prawa do odstąpienia

 • Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy).

Dodatkowe informacje

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:        

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.        

 • Z opisu producenta "każde składane zamówienie jest realizowane indywidualnie według spersonalizowanych potrzeb Klienta. W ten sposób możemy jak najlepiej dopasować się do Twoich potrzeb i oczekiwań. Nie sprzedajemy gotowych lin plecionych, lin gumowych czy sznurków ze stanów magazynowych, gdyż takich nie posiadamy – wdrażamy produkcję w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie Klientów. "

Reklamacje są rozpatrywane do 14dni roboczych od zgłoszenia.

- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay.pl